Umrl je prof. dr. Grasselli

Datum objave: 18. 1. 2016
Splošno obvestilo
Pogreb je bil 22. januarja 2016

V 92. letu starosti nas je zapustil upokojeni profesor FMF Jože Grasselli.

Josip Grasseli, rojen leta 1924, pripada prvi povojni generaciji slovenskih matematikov. Diplomiral je leta 1951 in se zaposlil kot gimnazijski profesor matematike. Doktoriral je leta 1961 pri profesorju Ivanu Vidavu z disertacijo Sebi adjungirani elementi v Banachovi algebri brez enote. Postal je najprej predavatelj, nato leta 1963 docent, leta 1974 izredni profesor in leta 1980 redni profesor za matematiko. Po doktoratu je bil zaposlen na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo, na kateri se je leta 1991 tudi upokojil. Po prvem obdobju, v katerem se je ukvarjal z analizo, je njegova velika ljubezen postala teorija števil, po kateri je med slovenskimi bralci tudi najbolj poznan. Od leta 1966 dalje je namreč o njej napisal precejšnje število strokovnih člankov za Obzornik, po letu 1985 tudi za Presek, in jo z njimi dobro populariziral med mladimi. Predvsem pa je o teoriji števil napisal vrsto temeljnih strokovnih knjig in monografij: Osnove teorije števil (1966, 1975) (ki je predelana in z naslovom Elementarna teorija števil nazadnje izšla leta 2009), Algebraična števila (1983), Diofantske enačbe (1984), Diofantski približki (1992) in nazadnje, že v pozni starosti 84 let, Enciklopedija števil (2008), edinstveno delo, v katerem je na skoraj 700 straneh matematično obrazložil več kot 160 gesel tega področja. Profesor Grasselli je slovel kot izvrsten predavatelj. Dolga leta je predaval osnovno matematiko kemikom in kemijskim tehnologom, pogosto tudi tekstilcem, farmacevtom in gradbenikom, študentom matematike pa linearno in abstraktno algebro. Večkrat je vodil seminarje, na podiplomskem študiju za pedagoge pa je po letu 1986 občasno predaval različna poglavja iz teorije števil. Bil je mentor skoraj štiridesetim diplomantom matematike. Sodeloval je tudi pri vodstvenem delu matematične skupnosti na ljubljanski univerzi; od 1969 do 1971 je bil predstojnik matematično-fizikalnega oddelka na FNT in kasneje imel vrsto drugih, manj pomembnih funkcij. Prav tako je bil aktiven v društvenem življenju, bil npr. predsednik DMFA Slovenije v letih 1967 do 1970, potem član nadzornega odbora, od leta 1994 dalje pa častni član društva.

Svojcem prof. Grassellija izrekamo iskreno sožalje.