Zagovor magisterija: Nina Verdel, Silicijeva fotopomnoževalka kot senzor svetlobe Čerenkova pri pozitronski tomografiji

Datum objave: 31. 8. 2016
Zagovor magisterija na Oddelku za fiziko
v petek 2. september 2016, ob 12.00 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.

Nina VERDEL, bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Silicijeva fotopomnoževalka kot senzor svetlobe Čerenkova pri pozitronski tomografiji« na programu Medicinska Fizika 2. st.  v petek, 2. 9. 2016 ob 12.00 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.    

Komisija:

  • prof. dr. Svjetlana Fajfer,
  • dr. Rok Dolenec (somentor),
  • doc. dr. Peter Križan (mentor),
  • prof. dr. Borut Paul Kerševan,
  • prof. dr. Marko Mikuž (glavni izpraševalec).