Vladimir Batagelj: Razvoj diskretne matematike in računalništva pri nas, 4. del

Datum objave: 9. 11. 2018
Seminar za diskretno matematiko
Torek, 6. 11. 2018, od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19
Povzetek. Ob obletnici fakultete me je Mirko Dobovišek povabil, da napišem nekaj o razvoju diskretne matematike in računalništva pri nas. Nabralo se mi je kar nekaj gradiva, a pogled je zelo oseben. Zato bi rad pridobil še pripombe in dopolnitve kolegov iz obeh področij in tako sestavek vsaj nekoliko izpopolnil in uravnotežil.