1268. sredin seminar: M. Cugmas: Generiranje omrežij z izbrano globalno strukturo z uporabo lokalnih podstruktur, 2. del

Datum objave: 14. 11. 2016
Seminar za računalniško matematiko (Sredin seminar)
Sreda, 16. november 2016, od 18:15 do 19:45, predavalnica 3.04, FMF, Jadranska 21, LJ
V drugem delu seminarja bomo na hitro ponovili pojme iz prvega dela, ki so potrebni za razumevanje drugega dela. V drugem delu bomo spoznali algoritme za generiranje omrežij z izbrano globalno strukturo.

Glede na analize iz prvega dela bomo izbrali tiste lokalne značilnosti omrežij, ki jih je potrebno upoštevati pri generiranju slučajnih omrežij, da bi dobili določeno globalno strukturo omrežja. V okviru tega bomo predstavili dva načina simuliranja omrežij z določeno globalno strukturo: bolj determinističen iterativni postopek s prestavljanjem povezav in, v okviru Exponential Random Graph Modeling (ERGM), manj deterministični Monte Carlo Multi Chain algoritem.

Zgolj na podlagi informacije o prepovedanih tipih trikotnikov (ob predpostavljeni fiksni gostoti) je mogoče generirati skoraj popolna omrežja z različnimi globalnimi strukturami, kar pa ne velja za hierarhični model z več skupinami, kjer so potrebne dodatne omejitve.