Rok Gregorič: Afina premica v krasni novi geometriji

Datum objave: 11. 5. 2017
Seminar za geometrijo
Ponedeljek, 15.5.2017, ob 10.15, v predavalnici 3.06 na Jadranski 21
Na primeru afine premice si bomo ogledali nekatere razlike med klasično in spektralno ali "krasno novo" algebraično geometrijo. Videli bomo, da v slednji obstajata dve posplošitvi afine premice, ki se med seboj razlikujeta. Opisali bomo kako je ta razlika povezana s pojmoma gladkosti in ploščatosti.