Nik Stopar: Struktura kotnih algeber

Datum objave: 21. 3. 2017
Seminar za algebro in funkcionalno analizo
Četrtek, 23. 3. 2017, ob 12:30 v predavalnici 2.04, FMF, Jadranska 21, Ljubljana
 
  
 
Povzetek: Predstavil bom strukturni izrek za kotne algebre, ki algebro  
 
oblike aRa opiše kot direktni produkt nerazcepnih algeber, katerih 
 
faktorske algebre po radikalu so matrične algebre. Ogledali si bomo  
 
orodja in metode, s pomočjo katerih pridemo do tega rezultata. 
 

  

Vljudno vabljeni!                             

Roman Drnovšek in Primož Moravec