1279. sredin seminar: M. Cugmas: Center-periferija kohezivni tip bločnega modela

Datum objave: 11. 12. 2017
Seminar za računalniško matematiko (Sredin seminar)
Sreda, 13. december 2017, od 18:15 do 19:45, predavalnica 3.04, FMF, Jadranska 21, LJ
Bločni model je omrežje, kjer so vozlišča skupine enakovrednih enot (glede na povezave z ostalimi enotami). Med bolj znane tipe bločnih modelov sodita kohezivni in center-periferija. Prvi navadno sestoji iz nekaj skupin, ki so znotraj dobro povezane, med enotami iz različnih skupin pa ni povezav. Po drugi strani pa tip center-periferija sestoji iz dveh skupin, kjer so enote iz prve skupine (popularne enote) med sabo dobro povezane, enote iz druge skupine (periferne enote) pa med sabo
niso povezane. Periferne enote so povezane s popularnimi enotami.

Na tokratnem sredinem seminarju bomo predstavili bločni model, ki je nekakšna kombinacija zgoraj navedenih tipov bločnih modelov: center-periferija kohezivni tip bločnega modela. Ta sestoji iz ene skupine popularnih enot in več skupin kohezivnih enot. Enote iz kohezivnih skupin so povezane s popularnimi enotami. Na podlagi predhodnih raziskav, s področja razvoja omrežij prijateljstev med otroci v vrtcih,
bomo preverili, ali lahko izbrani mehanizmi (popularnost, asortativnost in tranzitivnost) vplivajo na nastanek center-periferija kohezivnega tipa bločnega modela.

vabljeni,   Vlado

PS. Kdor bi rad kaj povedal na naslednjih seminarjih, naj mi sporoči naslov teme in doda kratek povzetek.