Janez Bernik: O neki eliptični ploskvi (ali kako sem vzljubil programe za simbolno računanje II)

Datum objave: 1. 5. 2017
Seminar za algebro in funkcionalno analizo
Četrtek, 4. 5. 2017, ob 12:30 v predavalnici 2.04, FMF, Jadranska 21, Ljubljana

Povzetek: Predstavil bom eliptično ploskev, na katero sem naletel pri študiju upodobitev filiformnih Liejevih algeber. Izračunal bom njeno Mordell-Weilovo grupo, tako nad Q(t) kot nad C(t) in predstavil nekaj zanimivih družin upodobitev, ki jih porodijo njuni elementi, tj. prerezi. Zanimivo je, da na nekaj naivnih vprašanj, ki sem si jih pri njej zastavil, dajejo odgovor najnovejši rezultati diofantske geometrije.

 

Vljudno vabljeni!                             

Roman Drnovšek in Primož Moravec