1281. sredin seminar: M. Cugmas: Središčno-kohezivni tip bločnega modela v omrežjih interakcij med predšolskimi otroki

Datum objave: 15. 1. 2018
Seminar za računalniško matematiko (Sredin seminar)
Sreda, 17. januar 2018, od 18:15 do 19:45, predavalnica 3.04, FMF, Jadranska 21, LJ
Bločni model je omrežje, kjer so vozlišča skupine enakovrednih enot (glede na povezave z ostalimi enotami). Na enem izmed preteklih Sredinih seminarjev smo predstavili tako imenovan (simetričen in asimetričen) središčno-kohezivni tip bločnega modela. Ta sestoji iz skupine popularnih enot in več kohezivnih enot, ki so povezane s popularnimi enotami. Popularne enote so povezane z enotami iz kohezivnih skupin, ko gre za asimetrični tip bločnega modela, poleg slednjega pa so enote iz kohezivnih skupin povezane tudi s popularnimi enotami, ko gre za simetričen tip bločnega modela. Za asimetrično različico smo pokazali, da lahko nastane kot posledica mehanizmov popularnosti, asortativnosti in tranzitivnosti. Ti so pogosto upoštevani pri modeliranju omrežij prijateljstev med predšolskimi otroki.

Na tokratnem sredinem seminarju bomo preverjali, ali je simetričen središčno-koheziven tip bločnega modela prisoten v omrežjih interakcij med otroki v vrtcih. V ta namen bomo analizirali omrežja, ki so bila zbrana med predšolskimi otroki v letih med 2005 in 2008 v Združenih državah Amerike. V takem omrežju sta otroka povezana, če sta bila opažena med skupnim igranjem. Podatki so bili zbrani v okviru večje longitudinalne raziskave, analizirani pa tudi z uporabo SIENA modelov (Schaefer et al. 2010).

Schaefer, D. R., Light, J. M., Fabes, R. A., Hanish, L. D., & Martin, C. L. (2010). Fundamental principles of network formation among preschool children. Social Networks, 32(1), 61-71.