Zagovor zaključne naloge Aljaža Bavca, Optično merjenje ultrahitre magnetne dinamike

Datum objave: 16. 9. 2020
Zagovor diplome na Oddelku za fiziko
V petek, 18. septembra 2020, ob 9.15 uri, v predavalnici F2, na Jadranski 19.
Aljaž Bavec, študent Visokošolskega strokovnega študijskega programa Fizikalna merilna tehnika, 1. stopnja, bo zagovarjala zaključno nalogo z naslovom Optično merjenje ultrahitre magnetne dinamike. Zagovor bo v petek, 18. septembra 2020, ob 9.15 uri, v predavalnici F2, na Jadranski 19.

Komisija:

  • doc. dr. Aleš Mohorič
  • doc. dr. Natan Osterman (glavni izpraševalec)
  • doc. dr. Mojca Vilfan
  • doc. dr. Tomaž Mertelj (mentor),
  • asist. Mimoza Naseska (somentorica).