Zagovor zaključne naloge Urše Beguš, Diagnostika šibko magnetizirane razelektritvene plazme v linearni magnetizirani plazemski napravi

Datum objave: 16. 9. 2020
Zagovor diplome na Oddelku za fiziko
V petek, 18. septembra 2020, ob 11.00 uri, v predavlnici F2, na Jadranski 19.
Urša Beguš, študentka Visokošolskega strokovnega študijskega programa Fizikalna merilna tehnika, 1.stopnja, bo zagovarjala zaključno nalogo z naslovom Diagnostika šibko magnetizirane razelektritvene plazme v linearni magnetizirani plazemski napravi. Zagovor bo v petek, 18. septembra 2020, ob 11.00 uri, v predavalnici F2, na Jadranski 19.

Komisija:

  • doc. dr. Aleš Mohorič,
  • prof. dr. Žiga Šmit,
  • prof. dr. Iztok Tiselj,
  • prof. ddr. Tomaž Gyergyek (mentor),
  • asist. dr. Jernej Kovačič.