Zagovor magisterija: Matija Primožič, Zemljevidi in njihove projekcije

Datum objave: 16. 9. 2020
Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko
Magistrski izpit: četrtek, 24. 9. 2020, ob 13. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: petek, 25. 9. 2020, ob 13. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

 

Matija PRIMOŽIČ, absolvent enovitega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Pedagoška matematika,
bo opravljal magistrski izpit v četrtek, 24. 9. 2020, ob 13. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III,
magistrsko delo z naslovom »Zemljevidi in njihove projekcije« pa bo zagovarjal
v petek, 25.9. 2020, ob 13. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

 

K o m i s i j a :

  •  prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek,
  •  prof. dr. Peter Šemrl,
  •  doc. dr. Klemen Šivic,
  •  izr. prof dr. Aleš Vavpetič (mentor).

 

Glede na trenutne smernice so na zagovoru prisotni kandidat, komisija in največ štirje gosti.