Zagovor zaključne naloge Sare Kostanjevec, Zagotavljanje kakovosti kontaminacijskih detektorjev in merilnikov hitrosti doze pri uporabi v nuklerani medicini

Datum objave: 21. 9. 2020
Zagovor diplome na Oddelku za fiziko
V četrtek, 24. septembra 2020, ob 11.00 uri, v predavalnici F2, na Jadranski 19.
Sara Kostanjevec, študentka Visokošolskega strokovnega študijskega programa Fizikalna merilna tehnika, 1. stopnja, bo zagovarjala zaključno nalogo z naslovom Določanje diagnostičnih referenčnih nivojev v Sloveniji za konvencionalne radiološke preiskave in računalniško tomografijo. Zagovor bo v četrtek, 24. septembra 2020, ob 11.00 uri, v predavalnici F2, na Jadranski 19.

Komisija:

  • doc. dr. Aleš Mohorič
  • doc. dr. Tomaž Podobnik (glavni izpraševalec) 
  • prof. dr. Dean Cvetko
  • doc. dr. Andrej Studen (mentor),
  • asist. Petra Tomše (somentorica).