Marjeta Knez: Zvezno odvedljivi B-zlepki nad dvema trikotnikoma in njihova uporaba pri predstavitvi Argyrisovih zlepkov (2. del)

Datum objave: 21. 12. 2020
Seminar za numerično analizo
Sreda, 23. 12. 2020, od 10h do 11h preko sistema Zoom

Na seminarju bo predstavljena konstrukcija C^1 baznih zlepkov poljubne stopnje d nad dvema trikotnikoma s skupnim robom. Pokazali bomo, da lahko v primeru, ko trikotnika tvorita konveksen štirikotnik definiramo bazne B-zlepke, ki so nenegativni in tvorijo razčlenitev enote. Glavni izziv je seveda določitev 2d+1 B-zlepkov, ki ustrezajo skupni stranici obeh trikotnikov. Izpeljana konstrukcija bo nato uporabljena za določitev stabilne baze za Argyrisov prostor zlepkov stopnje d, d>5. Uporabnost baze bo prikazana na več različnih numeričnih primerih.  

Seminar bo potekal na Zoom naslovu:

https://uni-lj-si.zoom.us/j/180986223?pwd=aENlQTJqWjZ4aXF4cjZub3NHdlNuZz09

Meeting ID: 180 986 223

Passcode: 019773