Zagovor zaključne naloge Karin Samotorčan, Določanje diagnostičnih referenčnih nivojev v Sloveniji za konvencionalne radiološke preiskave in računalniško tomografijo

Datum objave: 18. 9. 2020
Zagovor diplome na Oddelku za fiziko
V ponedeljek, 21. septembra 2020, ob 8.00 uri, v predavalnici F1, na Jadranski 19.
Karin Samotorčan, študentka Visokošolskega strokovnega študijskega programa Fizikalna merilna tehnika, 1. stopnja, bo zagovarjala zaključno nalogo z naslovom Določanje diagnostičnih referenčnih nivojev v Sloveniji za konvencionalne radiološke preiskave in računalniško tomografijo. Zagovor bo v ponedeljek, 21. septembra 2020, ob 8.00 uri, v predavalnici F1, na Jadranski 19.

Komisija:

  • doc. dr. Aleš Mohorič
  • doc. dr. Matija Milanič (glavni izpraševalec) prof. dr. Igor Serša
  • doc. dr. Andrej Studen (mentor),
  • mag. Manca Podvratnik, univ. dipl. fiz. (somentorica).