Riste Škrekovski: Nekaj rezultatov o enolično-maksimalnem barvanju ravninskih grafov

Datum objave: 7. 10. 2018
Seminar za diskretno matematiko
Torek, 9. 10. 2018, od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19
Pred izvolitvijo v naziv rednega profesorja bo imel dr. Riste Škrekovski javno predavanje z naslovom "Nekaj rezultatov o enolično-maksimalnem barvanju ravninskih grafov".