Razpis prostih mest za študente za pridobitev praktičnih znanj na projektu "Razvoj metod za meritve biomolekul z optično pinceto - MEBIOP"

Datum objave: 30. 1. 2019
Obvestilo dekanata študentom
Z dnem 30.01.2019 objavljamo razpis za sodelovanje študentov na projektu "Razvoj metod za meritve biomolekul z optično pinceto" v sodelovanju Fakultete za matematiko in fiziko, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakultete za farmacijo in podjetjem Aresis, napredni raziskovalni sistemi, d.o.o.

Projekt je bil odobren na Javnem razpisu za sofinanciranje Po kreativni poti do znanja 2017-2020 -2. odpiranje.

Prijavijo se lahko študenti (ki niso v delovnem razmerju ali samostojni podjetniki posamezniki) Fakultete za matematiko in fiziko, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Fakultete za farmacijo, ki obiskujejo študijske smeri:

  • FIZIKA (2. stopnja MAG): 4
  • FIZIKA (1. stopnja UNI): 1
  • BIOKEMIJA (2. stopnja MAG): 1
  • BIOKEMIJA (1. stopnja UNI): 1
  • FARMACIJA (2. stopnja MAG - ENOVITI): 1
Kandidati se prijavijo tako, da do 13:00 (CET) 5.2.2019 pošljejo popolno vlogo s priponkami po elektronski pošti na naslov natan.osterman@fmf.uni-lj.si.
 
Na isti naslov lahko pošiljate tudi morebitna vprašanja. V primeru nepopolne vloge bodo kandidati pozvani k dopolnitvi po elektronski pošti, ki pa bo možna samo do roka za oddajo. Izbrani kandidati bodo obveščeni do 12.2.2019.
 
V primeru, da se na razpis ne prijavi zadostno število kandidatov, se manjkajoče kandidate sprejema preko dodatnih prijav po roku do zapolnitve mest.
Način prijave ter kriterije za ocenjevanje kandidatov si lahko ogledate v priponki.  

Projekt sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.