Vladimir Batagelj: Razvoj diskretne matematike in računalništva pri nas, 5. del

Datum objave: 9. 11. 2018
Seminar za diskretno matematiko
Torek, 13. 11. 2018, od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19

Povzetek. Ob obletnici fakultete me je Mirko Dobovišek povabil, da napišem nekaj o razvoju diskretne matematike in računalništva pri nas. Nabralo se mi je kar nekaj gradiva, a pogled je zelo oseben. Zato bi rad pridobil še pripombe in dopolnitve kolegov iz obeh področij in tako sestavek vsaj nekoliko izpopolnil in uravnotežil.

To bo zadnji del iz serije predavanj o razvoju diskretne matematike in računalništva pri nas. Po predavanju bomo naredili še razpored predavanj, ki se bodo na Seminarju iz diskretne matematike izvedla v naslednjih tednih.