Znanstveno srečanje fizikov ob 100-letnici Univerze v Ljubljani

Datum objave: 1. 4. 2019
Fizikalno srečanje
4. in 5. 7. 2019, FMF, Jadranska 19, Ljubljana

Slovenski fiziki in fizičarke po svetu so raziskovalno močno vpeti v mednarodni prostor, številni so se uveljavili tudi na tujih univerzah in institutih. Ob 100-letnici Univerze v Ljubljani vas vabimo, da predstavite svoje vrhunske znanstvene dosežke slovenski strokovni javnosti, poglobite stike z raziskovalnimi skupinami v Sloveniji, se srečate s študenti fizike na UL FMF in se seznanite z raziskovalno infrastrukturo.
Srečanje je namenjeno medsebojnemu spoznavanju in spodbujanju znanstvenega in visokošolskega sodelovanja, ki vključuje izmenjavo raziskovalcev in visokošolskih učiteljev v okviru obstoječih programov (npr. Erasmus+), skupno delo na mednarodnih projektih, izmenjavo podoktorskih študentov in drugo sodelovanje, kot ga na primer vzpodbuja Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija (The American Slovenian Education Foundation). Organizatorji srečanja iskreno upamo, da boste s svojo udeležbo pomagali stkati še tesnejše vezi med slovenskimi fiziki po svetu in fiziki v Sloveniji.

 

Več na: LINK.