Matjaž Konvalinka: Garsia-Milnovo involucijsko načelo in bijektifikacija dokaza o številu matrik z alternirajočim predznakom

Datum objave: 27. 5. 2019
Seminar za diskretno matematiko
Torek, 28. 5. 2019, od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19