Matjaž Konvalinka: Prvi bijektivni dokaz izreka o številu matrik z alternirajočim predznakom

Datum objave: 14. 11. 2019
Seminar za diskretno matematiko
Torek, 19. 11. 2019, od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19
Povzetek. Matrike z alternirajočim predznakom sta vpeljala Robbins in Rumsey v začetku osemdesetih let. Z Millsom so postavili domnevo, koliko je takih matrik velikosti n x n, ki sta jo dokazala Zeilberger in nekoliko kasneje Kuperberg približno 10 let kasneje. Področje je zelo aktivno tudi danes. Na seminarju bom predstavil prvi bijektivni dokaz tega rezultata. Gre za skupni projekt z Ilse Fischer.