Primož Potočnik: Negibne točke avtomorfizmov grafov

Datum objave: 12. 1. 2020
Seminar za diskretno matematiko
Torek, 14. 1. 2020, od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19