Institut Jožef Stefan, Odsek za reaktorsko fiziko

Datum objave: 2. 3. 2021
Zaposlitveni oglas
Raziskovalec/Researcher (študentsko delo ali redna zaposlitev, rok za prijavo 19. marec 2021)

Odsek za Reaktorsko fiziko Instituta Jožef Stefan išče kandidatko ali kandidata za raziskovalno delo na področju raziskav trajnostnih in nizkoogljičnih virov energije, to je jedrske fisije in fuzije.

Kandidat se bo vključil v raziskovalno delo na področju razvoja računskih metod za simulacijo jedrskih procesov v reaktorjih v povezavi z eksperimentalnimi napravami, kot so največja delujoča fuzijska naprava na svetu, tokamak JET v Veliki Britaniji, največji fuzijski tokamak v gradnji, ITER, ter raziskovalni reaktor TRIGA na IJS v Ljubljani.

Vabimo entuziastične in iznajdljive kandidate naravoslovnih ali tehničnih znanosti (fizika, jedrska tehnika, računalništvo, matematika, elektrotehnika ali strojništvo) k prijavi, z možnostjo mentorstva diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog ter daljšega sodelovanja oz. redne zaposlitve.

Nudimo vzpodbudno okolje za začetek raziskovalne poti v skupini mednarodno vpetih raziskovalcev, dostop do najsodobnejših eksperimentov, zmogljivih računskih gruč ter izjemne možnosti za gradnjo raziskovalne kariere. Od kandidatov in kandidatk pričakujemo visoko motiviranost za raziskovalno delo, samostojnost, iznajdljivost ter dobre delavne navade.

Zainteresirane kandidate vabimo, da kontaktirate prof. dr. Luko Snoja na luka.snoj@ijs.si.


The Reactor Physics Department at the Jožef Stefan Institute is looking for a candidate for research work in the field of sustainable and low carbon energy sources, i.e. nuclear fission and fusion.

The position includes work in the field of the development of computational methods used in nuclear reactor simulations and their use in support of experimental research, e.g. JET tokamak (UK), the ITER tokamak (France) and JSI TRIGA research reactor (Ljubljana, Slovenia).

We are looking for outstanding individuals educated in natural sciences such as physics, engineering, computer science or mathematics and offer both a possibility of mentoring masters and PhD thesis and longer-term collaboration and employment.

The candidates can expect a vibrant work environment in a group of internationally connected researchers, access to state-of-the-art experiments and computer resources as well as excellent opportunities for career development. The candidates are expected to be highly motivated for research, with sufficient background in physics, mathematics and computer science.

For more information, please contact prof. dr. Luka Snoj at luka.snoj@ijs.si.


Za vsebino oglasa, nadaljnji proces izbire kandidata in obliko medsebojnega sodelovanja med kandidatom in delodajalcem odgovarja delodajalec. Več informacij je na voljo tu.