Institut Jožef Stefan, Laboratorij za biofiziko

Datum objave: 31. 3. 2021
Zaposlitveni oglas
Raziskovalec / Researcher (redna zaposlitev / regular employment)

Laboratorij za Biofiziko na Institutu Jožef Stefan, Ljubljana, v sodelovanju z lastnim spin-out podjetjem išče nove mlade motivirane sodelavce, ki bi se pridružili skupini v razvoju mikroskopa na čipu za industrijske biotehnološke aplikacije. Kandidat naj ima zaključeno 2. bolonjsko stopnjo (izjemoma lahko 3. stopnjo) študija fizike z znanji ali interesi s področij optike, fotonike, eksperimentalne fizike oz. biofizike. Zaposlitev se bo sklepala za daljše obdobje, na začetku predvidoma na IJS, kasneje pa prenesena na podjetje. Za dodatne informacije oz. morebitni intervju kontaktirajte Janeza Štrancarja (janez.strancar@ijs.si), vodjo Laboratorija za biofiziko in direktorja podjetja.

Laboratory of Biophysics (Jozef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia) and its spin-out company are looking for young motivated applicants to join the team developing microscope-on-chip for industrial biotech application. The applicant should have finished the MSc (2nd Bologna level), optionally PhD level, desirably in Physics/Optics/Photonics/Experimental physics/Biophysics. The position is open and the applicant will be hired on a long term basis – but may shift from research lab to the company at some time. For more information and to apply, contact Janez Štrancarj (janez.strancar@ijs.si).


Za vsebino oglasa, nadaljnji proces izbire kandidata in obliko medsebojnega sodelovanja med kandidatom in delodajalcem odgovarja delodajalec. Več informacij je na voljo tu.