Obvestilo študentom o pedagoškem procesu na OM od 3. 5. 2021

Datum objave: 30. 4. 2021
Obvestilo študentom matematike

Spoštovane študentke in študenti!

V skladu s trenutno veljavnimi epidemiološkimi ukrepi Vlade RS lahko izvajamo pouk na FMF. Od 3. 5. 2021 dalje bo pedagoški proces na Oddelku za matematiko potekal, kot je opisano v nadaljevanju. Smernice veljajo v maju 2021 oziroma do novih navodil.

Princip je, da moramo vsakemu študentu ponuditi možnost, da lahko sledi pouku na daljavo.

Osnovne smernice:

  • Večina predmetov, kjer sta dve skupini za vaje, bo imela eno skupino vaj izključno fizično na FMF in eno skupino vaj izključno na daljavo. Na podlagi izvedene ankete se študentom ni treba razdeliti po parnosti. Študenti, ki ste dobili anketo in ste odgovorili, da boste pouku sledili na daljavo, to upoštevajte. V anketi ste bili vprašani samo za en predmet, vaš odgovor pa velja za vse predmete v letniku.

  • Vsak pedagog lahko izvede pouk bodisi hibridno bodisi izključno na daljavo. Pouk se lahko izvede izključno fizično na FMF le, če so vsi študenti lahko prisotni na FMF.

  • Brez posebnega obvestila s strani izvajalca posameznega predmeta bo predmet še vedno potekal izključno na daljavo.

Uporaba prostorov:
Uporaba prostorov je predvidena po naslednjih prioritetah:

Najvišja prioriteta:
- 1. letnik Finančna matematika UN: rezervirana predavalnica 2.01 vsak dan od 7.00 do 16.00;
- 1. letnik Matematika UN: rezervirana predavalnica 2.05 vsak dan od 7.00 do 16.00;
- 2. letnik Matematika UN: rezervirana predavalnica 3.04 vsak dan od 7.00 do 16.00.

Druga prioriteta:
Navodila posameznega pedagoga.

Sedežni red v predavalnicah, ki je označen z belim trakom na mizi pred sedežem, je bil jeseni 2020 narejen za medsebojno razdaljo 2 m. Zdaj velja medsebojna razdalja 1,5 m. Kapacitete predavalnic (razdalja 2 m) so v urniku.

Dodatne informacije:

Sistem zračenja v predavalnicah je lahko moteč zaradi glasnosti. Pri vtičnicah na katedru je kontrola za prezračevanje, kjer se lahko regulira nivo zračenja. Priporočamo, da so v predavalnicah okna odprta.

Ko ste na FMF zaradi pouka, ki se izvaja fizično na FMF, ste lahko v prostorih FMF tudi za sledenje pouku na daljavo. Večina predavalnic ima zvočnike. Kadar ostanete v predavalnici, lahko uporabite računalnik in zvočnike v predavalnici za prenos pouka na daljavo. Prenos lahko uredite sami (geslo je na listu na računalniku, daljinec projektorja je v predavalnici itd.). Pomoč lahko dobite v RC. Če pride pomagati RC, naj en študent gleda, kako se uredi prenos. Pazite, da prenos zvoka ne bo preglasen. Na koncu obvezno izklopite projektor.

Upoštevajte medsebojno razdaljo in navodila NIJZ, še posebej glede nošenja maske.

Lahko pride do spremembe urnika.

prof. dr. Sergio Cabello
Predstojnik Oddelka za matematiko