Izvedba pouka v maju

Datum objave: 30. 4. 2021
Obvestilo študentom fizike
Prehod na hibriden model izvajanja študijskega procesa pri določenih predmetih
Izvedba pouka v maju

V skladu z nedavnim odlokom vlade RS se te dneve “odpirajo” visokošolski zavodi in tudi študentski domovi. V prvi vrsti naj bi bilo šolanje v živo namenjeno tistemu delu študijskega procesa, ki se težko izvaja na daljavo. V to sodijo laboratorijske vaje, seminarji, terenske vaje, delo v ateljejih idr. Še vedno je razglašena epidemija, kar pomeni, da je potrebno pri pouku v živo dosledno upoštevati priporočila NIJZ, še zlasti vzdrževanje zadostne medsebojne razdalje, nošenje zaščitne maske in prezračevanje prostorov. Priporočeno je izvajanje hibridnega modela, ki je kombinacija študija v živo in na daljavo. Tedensko testiranje je obvezno za vse zaposlene, priporočljivo pa je tudi za študente.

Predmeti Fizikalni praktikum II, IV in VI na naših prvostopenjskih študijskih programih in Fizikalni eksperimenti na drugostopenjskih študijskih programih se že dlje časa izvajajo v živo oz. v hibridni obliki. Odločitev o načinu izvedbe pouka v mesecu maju pri drugih predmetih pa bomo prepustili nosilcem oz. izvajalcem predmetov. Če bodo le-ti menili, da bo tudi pri njihovih predmetih pouk v hibridni varianti bolj učinkovit od pouka zgolj na daljavo, se bodo z vami dogovorili o podrobnostih izvedbe. Priporočena je izvedba po modelu B, kakor smo ga vpeljali na začetku študijskega leta 2020/21 (https://www.fmf.uni-lj.si/documents/215/PlanABC-8.10.POPRAVEK.pdf ). To je model »sodi/lihi«. Teden od 3. od 9. 5. 2021 je 18. teden v letu 2021 in v skladu z modelom B omogoča prihod na fakulteto študentom s sodimi vpisnimi številkami. Nekateri izvajalci bodo pravilo lahko tudi modificirali, da boste skupaj dosegli rešitev, ki bo najustreznejša tako za vas kot za izvajalca. Najpomembnejše pa je, da ste ves čas pozorni na to, da število študentov v učilnicah ne bo preseglo maksimalnega števila, ki še omogoča sedenje na ustrezni medsebojni razdalji. Podatek o t. i. koronski kapaciteti predavalnic najdete na https://urnik.fmf.uni-lj.si/ (zapisan je v oklepaju zraven imena predavalnice in označen s simbolom virusa). Če obstaja možnost, da bo kljub pravilu sodi/lihi v predavalnico na učno uro prišlo več študentov, kot jih dopušča koronska kapaciteta predavalnice, sva izvajalce predmetov prosila, da prisotnost dodatno omejijo z obvezno predhodno prijavo/registracijo študentov na uro. Le-ta se bo zaključila, ko bo število prijavljenih doseglo koronsko kapaciteto predavalnice.

V vsakem primeru pa velja prvo pravilo, da se o podrobnostih izvedbe pouka pri posamičnem predmetu najprej uskladite s predavateljem oz. z asistenti pri tem predmetu.

Še enkrat bi vas rada spomnila na koledar vseh pisnih izpitov. Končno verzijo najdete na https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mf3JA3Z4VyFxWSL3noA4NugxqT5zWlZqfpqG_8WkPx8/edit?usp=sharing

Želiva vam prijeten in uspešen zadnji mesec pouka v študijskem letu 2020/21.

Irena Drevenšek Olenik predstojnica Oddelka za fiziko UL FMF

Primož Ziherl vodja Komisije za študijske zadeve Oddelka za fiziko UL FMF