Institut Jožef Stefan, Odsek za elektronsko keramiko

Datum objave: 5. 5. 2021
Zaposlitveni oglas
Mladi raziskovalec (redna zaposlitev, rok za prijavo 1. junij 2021)

Iščemo kandidatko ali kandidata za mesto mladega raziskovalca na področju raziskav materialov z eksotičnimi električnimi in magnetnimi lastnostmi, kot so multikalorični materiali za nove, okolju prijazne hladilne sisteme na osnovi trdnih snovi. Delo bo zajemalo pripravo materialov in kompozitnih elementov, strukturno karakterizacijo in raziskave fizikalnih lastnosti pripravljenih vzorcev. S posebnimi eksperimentalnimi metodami bomo v okviru našega novoustanovljenega Laboratorija za materiale - ULTRACOOL (povezava 1; povezava 2) raziskovali, če lahko pripravimo dobre multikalorične kompozite.

Delo bo potekalo pod mentorstvom doc. dr. Hane Uršič Nemevšek na Odseku za elektronsko keramiko Inštituta Jožef Stefan. Raziskave bodo potekale v sodelavi z raziskovalci iz tujine. Če ste zainteresirani za doktorski študij in delo na inštitutu, prosim pišite na hana.ursic@ijs.si.

Rok za prijavo: 1. junij 2021.

[1] H. Ursic, V. Bobnar, B. Malic, C. Filipic, M. Vrabelj, S. Drnovsek, Y. Jo, M. Wencka and Z. Kutnjak, Sci. Rep., vol. 6, pp. 26629 1–5, 2016. https://www.nature.com/articles/srep26629
[2] T. Rojac et al. Nature Materials, vol. 16, pp. 322–327, 2017. https://www.nature.com/articles/nmat4799
[3] U. Prah, M. Wencka, T. Rojac, A. Benčan and H. Uršič, J. Mater. Chem. C, vol. 8, pp. 11282–11291, 2020. https://pubs.rsc.org/lv/content/articlehtml/2020/tc/d0tc02329a


Za vsebino oglasa, nadaljnji proces izbire kandidata in obliko medsebojnega sodelovanja med kandidatom in delodajalcem odgovarja delodajalec. Več informacij je na voljo tu.