Zagovor magisterija: Erika Škufca, Razrez trikotnika na sedem skladnih trikotnikov

Datum objave: 17. 5. 2021
Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko

Erika ŠKUFCA, absolventka enovitega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Pedagoška matematika,
bo opravljala magistrski izpit v četrtek, 27. 5. 2021, ob 14.15 preko videokonference v programu Zoom,
magistrsko delo z naslovom »Razrez trikotnika na sedem skladnih trikotnikov« pa bo zagovarjala
v petek, 28. 5. 2021, ob 14.15 prav tako preko videokonference v programu Zoom.

K o m i s i j a :
• prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek,
• doc. dr. Damjan Kobal,
• doc. dr. Klemen Šivic,
• izr. prof. dr. Aleš Vavpetič (mentor).