Zagovor magisterija: Tilen Lučovnik, Neenakosti Nordhaus-Gaddumovega tipa lastnih vrednosti Laplaceove matrike

Datum objave: 24. 5. 2021
Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko

Tilen LUČOVNIK, absolvent 2. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematika,
bo opravljal magistrski izpit v ponedeljek, 7. 6. 2021, ob 10.00, v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III,
magistrsko delo z naslovom »Neenakosti Nordhaus-Gaddumovega tipa lastnih vrednosti Laplaceove matrike«
pa bo zagovarjal v torek, 8. 6. 2021, ob 12.30 v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

Glede na trenutne smernice in priporočila NIJZ so na zagovoru prisotni kandidat, komisija in največ štirje gosti.

K o m i s i j a :
• prof. dr. Andrej Bauer,
• prof. dr. Sandi Klavžar,
• izr. prof. dr. Polona Oblak (UL FRI, mentorica) – vabljena na zagovor,
• prof. dr. Peter Šemrl.