Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

Datum objave: 3. 6. 2021
Zaposlitveni oglas
Mladi raziskovalec (redna zaposlitev, rok za prijavo 1. september 2021)

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu išče kandidata ali kandidatko za delovno mesto mladega raziskovalca, ki se bo odprlo enkrat v začetku prihodnjega šolskega leta. Od kandidata se pričakuje, da ima končano oz. da bo pravočasno zaključil 2. stopnjo s področij matematike in/ali računalništva.

Mladi raziskovalec bo raziskoval in izdelal doktorsko nalogo s področja teorije grafov oz. kompleksnih omrežij pod mentorstvom prof. dr. Risteja Škrekovskega. Ena izmed možnih smeri so teme klasične teorije grafov, kot so recimo barvanja, pokritja, dominacije, metrične dimenzije grafov ... Tema je lahko tudi nekoliko bolj algoritmično obarvana ter obravnava težke grafovske probleme ter možne pristope njihovega reševanja, kot so recimo aproksimacijski in verjetnostni algoritmi. Druge smernice so kompleksna omrežja, njihovo modeliranje ter različne mere centralnosti oz. kvantitativne grafovske mere.

Raziskave bodo v veliki meri temeljne, vendar se bo poleg teoretičnih pristopov po potrebi uporabljalo tudi programske rešitve, zato je zaželeno dobro poznavanje vsaj enega programskega jezika.

Kandidat lahko doktorsko nalogo dela na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu ali pa na eni izmed obstoječih univerz v Sloveniji, tj. Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Mariboru ali Univerzi na Primorskem, vendar bo svoje pedagoško delo opravljal na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu.

Kontakt: prof. dr. R. Škrekovski (FIŠ & FMF-UL) skrekovski@gmail.com, riste.skrekovski@fmf.uni-lj.si


Za vsebino oglasa, nadaljnji proces izbire kandidata in obliko medsebojnega sodelovanja med kandidatom in delodajalcem odgovarja delodajalec. Več informacij je na voljo tu.