Zagovor dela diplomskega seminarja: Ajda Lemut, Vsote izjemnih enot

Datum objave: 3. 6. 2021
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko

Ajda LEMUT, absolventka študijskega programa 1. stopnje Matematika,
bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Vsote izjemnih enot«
v torek, 15. 6. 2021, ob 9.30 v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

Glede na trenutne smernice in priporočila NIJZ so na zagovoru prisotni kandidatka, komisija in največ štirje gosti.

K o m i s i j a :
• izr. prof. dr. David Dolžan (mentor),
• izr. prof. dr. Ganna Kudryavtseva (UL FGG),
• izr. prof. dr. Sašo Strle.