Zagovor dela diplomskega seminarja: Katja Draksler, Prepoznavnost: končni avtomati in racionalni jeziki

Datum objave: 3. 6. 2021
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko

Katja DRAKSLER, študentka 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Matematika,
bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Prepoznavnost: končni avtomati in racionalni jeziki«
v torek, 15. 6. 2021, ob 11.00 v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

Glede na trenutne smernice in priporočila NIJZ so na zagovoru prisotni kandidatka, komisija in največ štirje gosti.

K o m i s i j a :
• izr. prof. dr. David Dolžan,
• izr. prof. dr. Ganna Kudryavtseva (UL FGG, mentorica),
• izr. prof. dr. Sašo Strle.