Kemijski inštitut, Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo

Datum objave: 4. 6. 2021
Zaposlitveni oglas
Mladi raziskovalec (redna zaposlitev, rok za prijavo 10. julij 2021)

Na Odseku za anorgansko kemijo in tehnologijo Kemijskega inštituta v Ljubljani bomo jeseni 2021 zaposlili mladega raziskovalca (m/ž), magistra kemije ali fizike, ki bo izpolnjeval pogoje za vpis na doktorski študij na FKKT, FMF ali MPŠ IJS. Mladi raziskovalec bo zaposlen vsaj za dobo štirih let. Mladi raziskovalec bo preučeval strukturne lastnosti lokalno neurejenih kristaliničnih poroznih materialov in kristalno-steklastih kompozitov ter vlogo strukturnih defektov pri adsorpciji različnih plinov in par. Raziskave bodo temeljile na uporabi naprednih spektroskopskih pristopov jedrske magnetne resonance (NMR) v trdnem, v pomoč pa bodo številne ostale eksperimentalne tehnike (XRD, XAS, TG/DSC, sorpcijska analiza idr.).

Materiali, ki jih bo mladi raziskovalec preučeval, bodo namenjeni shranjevanju oziroma izkoriščanju sončne energije in odpadne toplote ali ločevanju in shranjevanju plinov.

Motivirane, vedoželjne kandidate vabimo, da se za več informacij obrnejo na dr. Andraža Krajnca (andraz.krajnc@ki.si).

Povezava do razpisa


Za vsebino oglasa, nadaljnji proces izbire kandidata in obliko medsebojnega sodelovanja med kandidatom in delodajalcem odgovarja delodajalec. Več informacij je na voljo tu.