Zagovor magisterija: Saša Marolt, Lastnosti Laplaceovih matrik enostavnih in mešanih grafov

Datum objave: 8. 6. 2021
Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko

Saša MAROLT, absolventka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematika,
bo opravljala magistrski izpit v sredo, 30. 6. 2021, ob 13.00, v predavalnici F2 na Jadranski 19/I,
magistrsko delo z naslovom »Lastnosti Laplaceovih matrik enostavnih in mešanih grafov« pa bo zagovarjala
v četrtek, 1. 7. 2021, ob 10.00, v predavalnici F2 na Jadranski 19/I.

Glede na trenutne smernice in priporočila NIJZ so na zagovoru prisotni kandidatka, komisija in največ štirje gosti.

K o m i s i j a :
• izr. prof. dr. Polona Oblak (UL FRI, mentorica) – vabljena na zagovor,
• prof. dr. Primož Potočnik,
• izr. prof. dr. Pavle Saksida,
• prof. dr. Alex Simpson.