Zagovor magisterija: Andraž Jelenc, Homomorfno šifriranje in problem učenja z napakami

Datum objave: 11. 6. 2021
Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko

Andraž JELENC, študent 2. letnika interdisciplinarnega magistrskega študijskega program 2. stopnje Računalništvo in matematika,
bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Homomorfno šifriranje in problem učenja z napakami«
v petek, 18. 6. 2021, ob 10.00 v predavalnici P.02 na Jadranski 21/pritličje.

Glede na trenutne smernice in priporočila NIJZ so na zagovoru prisotni kandidat, komisija in največ štirje gosti.

K o m i s i j a :
• doc. dr. Tilen Marc (mentor),
• izr. prof. dr. Žiga Virk (UL FRI),
• izr. prof. dr. Arjana Žitnik.