Zagovor dela diplomskega seminarja: Luka Vidic, Konstrukcija meje območja zaupanja

Datum objave: 14. 6. 2021
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko

Luka VIDIC, študent 3. letnika univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika,
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Konstrukcija meje območja zaupanja«
v petek, 18. 6. 2021, ob 11. uri v predavalnici 2.01 na Jadranski 21/II.

Glede na trenutne smernice in priporočila NIJZ so na zagovoru prisotni kandidat, komisija in največ štirje gosti.

K o m i s i j a :
• prof. dr. Tomaž Košir,
• doc. dr. Martin Raič,
• izr. prof. dr. Jaka Smrekar (mentor).