Zagovor magisterija: Andraž Naglič, Konstrukcija kubaturnih formul s pozitivnimi utežmi

Datum objave: 16. 6. 2021
Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko
Magistrski izpit: v četrtek, 8. 7. 2021, ob 9.00, v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: v petek, 9. 7. 2021, ob 10.00, v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

Andraž NAGLIČ, študent 2. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematika,
bo opravljal magistrski izpit v četrtek, 8. 7. 2021, ob 9.00, v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III,
magistrsko delo z naslovom »Konstrukcija kubaturnih formul s pozitivnimi utežmi« pa bo zagovarjal
v petek, 9. 7. 2021, ob 10.00, v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

Glede na trenutne smernice in priporočila NIJZ so na zagovoru prisotni kandidat, komisija in največ osem gostov.

K o m i s i j a :
• prof. dr. Bojan Magajna,
• prof. dr. Petar Pavešić,
• prof. dr. Bor Plestenjak,
• izr. prof. dr. Emil Žagar (mentor) – vabljen na zagovor.