Zagovor magisterija: Mark Baltič, Shepardova interpolacija

Datum objave: 22. 6. 2021
Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko
Sreda, 30. 6. 2021, ob 10.00 v predavalnici Kuščerjev seminar na Jadranski 19/IV (soba 414).

Mark BALTIČ, absolvent interdisciplinarnega magistrskega študijskega program 2. stopnje Računalništvo in matematika,
bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Shepardova interpolacija«
v sredo, 30. 6. 2021, ob 10.00 v predavalnici Kuščerjev seminar na Jadranski 19/IV (soba 414).

Glede na trenutne smernice in priporočila NIJZ so na zagovoru prisotni kandidat, komisija in največ štirje gosti.

K o m i s i j a :
• prof. dr. Sandi Klavžar,
• izr. prof. dr. Polona Oblak (UL FRI),
• izr. prof. dr. Emil Žagar (mentor).