Zagovor dela diplomskega seminarja: Tjaž Silovšek, O teoriji upodobitev končnih grup

Datum objave: 23. 6. 2021
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko

Tjaž SILOVŠEK, absolvent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika,
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »O teoriji upodobitev končnih grup«
v sredo, 30. 6. 2021, ob 11.00v predavalnici Kuščerjev seminar na Jadranski 19/IV (soba 414).

Glede na trenutne smernice in priporočila NIJZ so na zagovoru prisotni kandidat, komisija in največ štirje gosti.

K o m i s i j a :
• izr. prof. dr. Pavle Saksida (mentor),
• izr. prof. dr. Sašo Strle,
• izr. prof. dr. Aleš Vavpetič.