Zagovor magisterija: Hana Rus (rojena Resman), Centralna Delannoyeva števila

Datum objave: 24. 6. 2021
Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko
Magistrski izpit: v torek, 13. 7. 2021, ob 10.00 v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: v sredo, 14. 7. 2021, ob 10.00 v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

Hana RUS (rojena RESMAN), absolventka enovitega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Pedagoška matematika,
bo opravljala magistrski izpit v torek, 13. 7. 2021, ob 10.00 v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III,
magistrsko delo z naslovom »Centralna Delannoyeva števila« pa bo zagovarjala
v sredo, 14. 7. 2021, ob 10.00 v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

Glede na trenutne smernice in priporočila NIJZ so na zagovoru prisotni kandidatka, komisija in največ osem gostov.

K o m i s i j a :
• prof. dr. Miran Černe,
• prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek (mentorica) – vabljena na zagovor,
• doc. dr. Klemen Šivic,
• izr. prof. dr. Aleš Vavpetič.