Zagovor dela diplomskega seminarja: Aljaž Ostrež, Matrične potence

Datum objave: 1. 7. 2021
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V petek, 9. 7. 2021, ob 10.00 v predavalnici P.01 na Jadranski 21/pritličje.

Aljaž OSTREŽ, študent 3. letnika univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika,
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Matrične potence«
v petek, 9. 7. 2021, ob 10.00 v predavalnici P.01 na Jadranski 21/pritličje.

Glede na trenutne smernice in priporočila NIJZ so na zagovoru prisotni
kandidat, komisija in največ štirje gosti.

K o m i s i j a :
• doc. dr. Pavle Boškoski (IJS, somentor),
• prof. dr. Roman Drnovšek,
• izr. prof. dr. Marjeta Kramar Fijavž (UL FGG, mentorica),
• izr. prof. dr. Sašo Strle.