Zagovor dela diplomskega seminarja: Matej Škerlep, Pariteta tveganja v portfeljih vrednostnih papirjev

Datum objave: 5. 7. 2021
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V torek, 6. 7. 2021, ob 13. uri v predavalnici P.01 na Jadranski 21/pritličje.

Matej ŠKERLEP, absolvent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika,
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Pariteta tveganja v portfeljih vrednostnih papirjev«
v torek, 6. 7. 2021, ob 13. uri v predavalnici P.01 na Jadranski 21/pritličje.

Glede na trenutne smernice in priporočila NIJZ so na zagovoru prisotni
kandidat, komisija in največ osem gostov.

K o m i s i j a :
• izr. prof. dr. Janez Bernik (mentor),
• prof. dr. Tomaž Košir,
• doc. dr. Alen Orbanić,
• prof. dr. Aljoša Valentinčič (UL EF, somentor).