Zagovor magisterija: Matej Šavs, Uporaba GAM za določanje cen v zavarovalništvu

Datum objave: 5. 7. 2021
Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko
V petek, 9. 7. 2021, ob 8.15 v predavalnici P.01 na Jadranski 21/pritličje.

Matej ŠAVS, študent 2. letnika magistrskega študijskega program 2. stopnje Finančna matematika,
bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Uporaba GAM za določanje cen v zavarovalništvu«
v petek, 9. 7. 2021, ob 8.15 v predavalnici P.01 na Jadranski 21/pritličje.

Glede na trenutne smernice in priporočila NIJZ so na zagovoru prisotni
kandidat, komisija in največ osem gostov.

K o m i s i j a :
• prof. dr. Marjetka Knez,
• prof. dr. Tomaž Košir,
• izr. prof. dr. Mihael Perman (mentor).