Zagovor dela diplomskega seminarja: Gašper Mrzelj, Euler-Rodriguesova ogrodja prostorskih krivulj s pitagorejskim hodografom

Datum objave: 6. 7. 2021
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko

Gašper MRZELJ, absolvent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika,
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Euler-Rodriguesova ogrodja prostorskih krivulj s pitagorejskim hodografom«
v ponedeljek, 12. 7. 2021, ob 9.30 v predavalnici P.02 na Jadranski 21/pritličje.

Glede na trenutne smernice in priporočila NIJZ so na zagovoru prisotni
kandidat, komisija in največ osem gostov.

K o m i s i j a :
• prof. dr. Marjeta Knez (mentorica),
• izr. prof. dr. Pavle Saksida,
• izr. prof. dr. Sašo Strle.