Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko

Datum objave: 12. 7. 2021
Zaposlitveni oglas
Asistent z doktoratom (redna zaposlitev, rok za prijavo 1. avgust 2021)

Na Fakulteti za strojništvo razpisujemo delovno mesto ASISTENT Z DOKTORATOM, šifra DM: H019001 (m/ž) za Katedro za toplotno in okoljsko tehniko.

Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti (prejšnji) strojne ali druge naravoslovno tehnične smeri / doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) strojne ali druge naravoslovno tehnične smeri
 • veljaven habilitacijski naziv: asistent raziskovalec ali asistent za področje Toplotna in okoljska tehnika ali Strojništvo (v primeru, če delavec še nima veljavnega naziva, mora ta pogoj izpolniti v roku štirih mesecev od datuma nastopa dela)
 • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
 • aktivno znanje enega svetovnega jezika, znanja za uporabo računalniških programov,
 • 1 leto ustreznih delovnih izkušenj,

ZAŽELENE DRUGE ZAHTEVE: izkazana razvojno-raziskovalna uspešnost z objavami v SCI revijah, izkušnje prijavljanja na projekte in vodenje projektov, poznavanje računalniških programov za modeliranje in numerično simuliranje (npr: Solidworks, AutoCAD, Simulink, ANSYS), poznavanje osnov termodinamike in prenosa toplote, spretnost pri programiranju in poznavanje enega od sledečih jezikov: Matlab, Pyhon, C++.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Kratek opis dela in nalog:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah,
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo je 1. 8. 2021.

Kandidat naj posreduje prošnjo, CV, izpis bibliografije in dokazila o izobrazbi ter izvolitvi v naziv na e-mail lahde@fs.uni-lj.si.

Delovno razmerje se bo sklenilo za določen čas do 31. 8. 2023 in polni delovni čas (40 ur na teden). Zaposlitev se bo predvidoma začela 1. 9. 2021.


Za vsebino oglasa, nadaljnji proces izbire kandidata in obliko medsebojnega sodelovanja med kandidatom in delodajalcem odgovarja delodajalec. Več informacij je na voljo tu.