Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko

Datum objave: 12. 7. 2021
Zaposlitveni oglas
Raziskovalec (redna zaposlitev, rok za prijavo 1. avgust 2021)

Na Fakulteti za strojništvo razpisujemo delovno mesto RAZISKOVALEC, šifra DM: H017004, (m/ž) za Katedro za toplotno in okoljsko tehniko

Pogoji za opravljanje dela:

  • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) strojne ali druge naravoslovno tehnične ali družboslovne smeri / visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) strojne ali druge naravoslovno tehnične ali družboslovne smeri / magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) strojne ali druge naravoslovno tehnične smeri,
  • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
  • aktivno znanje enega svetovnega jezika, znanja za uporabo računalniških programov,

ZAŽELENE DRUGE ZAHTEVE: Poznavanje računalniških programov za modeliranje in numerično simuliranje (npr.: Solidworks, AutoCAD, Simulink, ANSYS), poznavanje osnov termodinamike in prenosa toplote, spretnost pri programiranju in pozvanjaje ene od sledečih jezikov: Matlab, Python, C++.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Kratek opis dela in nalog:

  • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah,
  • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
  • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
  • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
  • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
  • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo je 1. avgust 2021. Kandidat naj posreduje prošnjo, CV in dokazila o izobrazbi na e-mail lahde@fs.uni-lj.si.

Delovno razmerje se bo sklenilo za določen čas do 31. 8. 2023 in polni delovni čas (40 ur na teden). Zaposlitev se bo predvidoma začela 1. 9. 2021.


Za vsebino oglasa, nadaljnji proces izbire kandidata in obliko medsebojnega sodelovanja med kandidatom in delodajalcem odgovarja delodajalec. Več informacij je na voljo tu.