Trajni javni poziv za dostop in rabo računskih virov SLING

Datum objave: 13. 7. 2021
Splošno obvestilo
Objavljena pravila dostopa in rabe superračunalniških kapacitet v odprtem dostopu

Nacionalni kompetenčni center HPC, v katerem dejavno delujeta prof. dr. Borut Paul Kerševan in doc. dr. Martin Horvat s FMF, je na seji Sveta SLING sprejel Pravila dostopa in rabe superračunalniških kapacitet v odprtem dostopu, ki so začela veljati z dnem 1. 7. 2021.

Na spletni strani dokumentacije za uporabnike SLING je objavljen Trajni poziv upravičencem oziroma uporabnikom vključenih gruč v začasna pravila.

Uporabnike superračunalniških kapacitet na gručah, katerih skrbniki so podali soglasje k tem pravilom (Vega, Maister, Trdina, Arnes, NSC), naprošamo, da najavijo svoje projekte preko obrazca skladno s temi pravili do 1. 9. 2021. S tem se samodejno podaljša uporaba kapacitet na obstoječih gručah.