Objavljen članek o teoriji spina-nabojev-družin, ki ponudi pojasnilo za privzetke standardnega modela

Datum objave: 19. 7. 2021
Splošno obvestilo
Prof. dr. N. S. Mankoč Borštnik skupaj s H. B. Nielsenom na povabilo založbe objavila članek v Progress in Particle and Nuclear Physics

Pred 50 leti je ponudil standardni model nov eleganten korak k razumevanju osnovnih gradnikov snovi v vesolju. Mnogi privzetki, ki so jih ponudili matematični modeli skupaj z rezultati poskusov, še vedno čakajo na obrazložitev.

V literaturi je najti mnogo predlogov kako obrazložiti privzetke standardnega modela, povečini gre za večje grupe, ali za produkte grup, ki pa zahtevajo nove nepojasnjene privzetke. Teorija spina-nabojev-družin, ki jo predlaga N.S. Mankoč Borštnik, ponudi pojasnilo za vse privzetke standardnega modela o lastnostih kvarkov, leptonov, antikvarkov in antileptonov ter o obstoju njihovih družin, za doslej izmerjena vektorska in skalarna polja (tudi za Higssov skalar in Yukawine sklopitve), pojasni Diracove postulate za drugo kvantizacijo fermionov, in ponudi razlago za kozmološka opazovanja kot so pojav temne snovi, presežek snovi nad antisnovjo in druga, napoveduje obstoj četrte družine in nova skalarna in vektorska polja.

Avtorja predstavita teorijo spinov-nabojev-družin, pokažeta pomen Grassmanove in Cliffordove algebre za opis notranjih stanj fermionov, pokažeta na številnih primerih uporabo preproste začetne akcije, iz katere sledijo pri nizkih energijah lastnosti kvarkov in leptonov ter vektorskih in skalarnih polj ter vse napovedi in primerjata teorijo z nekaterimi drugimi predlogi modelov in teorij.

Celoten članek je dostopen tukaj.