POGOJ PCT IN JESENSKO IZPITNO OBDOBJE 2020/21

Datum objave: 24. 8. 2021
Obvestilo študentom matematike
Izpolnjevanje pogoja PCT za vstop v prostore FMF od 23. 8. 2021.

Drage študentke, dragi študenti,

v nasprotju s pričakovanji, da bodo nova pravila za pouk na fakultetah stopila v veljavo šele v novem študijskem letu, je Vlada RS v petek, 20. 8. 2021, izdala Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu:
https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021132.pdf;
https://www.gov.si/novice/2021-08-23-izpolnjevanje-pct-pogoja-v-vzgojno-izobrazevalnih-zavodih/,
ki vsem osebam starejšim od 15 let od 23. 8. 2021 naprej za vstop v prostore fakultet narekuje izpolnjevanje pogoja PCT (https://www.cepimose.si/aktualno/pogoj-pct/).

Zato vas obveščamo, da je na izpitih in zagovorih, ki v sklopu jesenskega izpitnega obdobja potekajo v prostorih FMF, treba poleg dokumenta za osebno identifikacijo predložiti tudi dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT. Izpolnjevanje pogoja PCT lahko do nadaljnjega preverijo asistenti in učitelji, ki bodo prisotni na izpitu oziroma zagovoru. Če bodo ugotovili, da kateri od študentov pogoju PCT ne zadošča, v zaprte prostore FMF ne bo smel vstopiti oziroma jih bo moral nemudoma zapustiti.

Že vnaprej vsem hvala za razumevanje in dodaten trud. Ostala pravila pri izpitih zaradi preventive ostajajo enaka kot doslej:
https://www.fmf.uni-lj.si/documents/569/Navodila_za_pripravo_in_izvedbo_preverjanj_znanja_na_UL_FMF.pdf.

Prizadevamo si, da bi preverjanje pogoja PCT na FMF čim prej sistemsko rešili, o čemer boste ustrezno obveščeni.

Lep pozdrav in ostanite zdravi,

prof. dr. Sergio Cabello Justo, predstojnik Oddelka za matematiko
prof. dr. Irena Drevenšek Olenik, predstojnica Oddelka za fiziko