Podaljšanje statusa študenta iz naslova izrednih razmer in epidemije COVID-19 v študijskem letu 2021/2022

Datum objave: 6. 9. 2021
Obvestilo študentom matematike

Drage študentke, dragi študenti,

na pobudo prorektorice Univerze v Ljubljani prof. dr. Barbare Novak imate tudi letos možnost zaprositi za podaljšanje statusa študenta iz razloga izrednih razmer zaradi epidemije COVID-19.

Posebej poudarjamo, da ne gre za enako podaljšanje statusa študenta zaradi izrednih razmer - epidemija COVID-19, kot je bilo v študijskem letu 2020/2021, ampak za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov.

Če želite možnost take prošnje uveljavljati, oddajte prošnjo v sistemu VIS po postopku, navedenem v Obvestilu o vpisnih postopkih in rokih za 1. in 2. stopnjo v študijskem letu 2021/2022, in pri tem izberite možnost »Prošnja za podaljšanje statusa (matematika)« in vzrok prošnje »Izjemne družinske in socialne okoliščine«. Svojo prošnjo dobro utemeljite in priložite ustrezna dokazila, če je le mogoče.

Opozarjamo vas, da lahko za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov zaprosite le enkrat v času študija (razen iz razloga starševstva). Če ste torej že imeli podaljšan status študenta iz upravičenih razlogov (podaljšanje statusa študenta iz razloga izrednih razmer v študijskem letu 2020/2021 se ne šteje!), za novo podaljšanje statusa študenta ne morete zaprositi.

Lep pozdrav,
prof. dr. Sergio Cabello Justo, predstojnik Oddelka za matematiko